Od 19.10.2020 nauczanie hybrydowe!

W związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Polsce, od dnia 19.10.2020 r. w szkołach ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe (nauczanie mieszane – część lekcji w formie stacjonarnej, część lekcji w formie zdalnej).

W ZS w Chodzieży uczniowie zostają podzieleni na dwie grupy:
grupa I – uczniowie klas I, III i IV Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia
grupa II – uczniowie klas II Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

W pierwszym tygodniu nauczania hybrydowego tj. od 19 do 23 października 2020 r:
grupa I – odbywa lekcje w formie stacjonarnej (tradycyjnej) tzn. w salach lekcyjnych w szkole,
grupa II – odbywa lekcje w formie zdalnej (poprzez TEAMS) w domu.

W drugim tygodniu nauczania hybrydowego tj. od 26 do 30 października 2020 r. nastąpi zamiana grup tzn. :
grupa I – odbywa lekcje w formie zdalnej (poprzez TEAMS) w domu,
grupa II – obywa lekcje w formie stacjonarnej (tradycyjnej) tzn. w salach lekcyjnych w szkole.

W kolejnych tygodniach będzie powtarzany schemat nauczania hybrydowego,  w taki sposób,  aby każda z grup jeden tydzień odbywała lekcje stacjonarnie,  a kolejny tydzień zdalnie.  Lekcje będą się odbywać w czasie rzeczywistym (45 minut lekcja) zgodnie z dotychczasowym planem.

Zajęcia w szkołach dla Dorosłych będą odbywać się w formie stacjonarnej, tak jak do tej pory.

Zajęcia praktyczne (w CKZ oraz u pracodawcy) odbywają się w formie tradycyjnej, tak jak do tej pory.

Uczniowie są zobowiązani zalogować się na szkolną pocztę elektroniczną, w dzienniku elektronicznym oraz w TEAMS. Dyrekcja i nauczyciele będą kontaktować się z uczniami przy wykorzystaniu tych narzędzi.
Nauczyciele podczas stacjonarnego i zdalnego nauczania sprawdzają obecność uczniów.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

 

 

Skip to content