Nowe terminy rekrutacji 2020/2021

ÓSMOKLASISTO!  ZAPISZ SIĘ  DO NASZEJ SZKOŁY!

PODANIA  możesz  składać  od  15 CZERWCA 2020 r.  Formularze znajdują się na stronie internetowej Zespołu Szkół  im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. Można je pobrać, wypełnić i przesłać na adres szkoły e-mailem lub  pocztą tradycyjną.  Istnieje też możliwość pobrania papierowej wersji  podania przy wejściu do szkoły  od strony dziedzińca. Wypełnione podania można  wrzucić do specjalnej skrzynki umieszczonej przy drzwiach.

ŚWIADECTWA UKOŃCZENIE SZKOŁY będzie można dostarczać od 26 czerwca  do 4 sierpnia 2020 r.  Ostateczną decyzję o wyborze szkoły trzeba  potwierdzić do 18 sierpnia 2020 r.  

ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY należy  dostarczyć do 4 sierpnia 2020 r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły będą podane do publicznej wiadomości 19 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej szkoły.

Szczegóły przyjmowania uczniów do Szkoły Hipolita  znajdują się w zakładce „strefa ucznia” oraz „strefa rodzica” pod hasłem rekrutacja.

 

 

 

Skip to content