Konkurs wiedzy o Rosji

15 października 2020 r. odbył się w naszej szkole Konkurs wiedzy „ROSJA ZNANA I NIEZNANA”. Wzięło w nim udział 23 uczniów z klas technikum i  branżowej szkoły I stopnia chcących sprawdzić swoją wiedzę realioznawczą i kulturoznawczą o Federacji Rosyjskiej.  Celem konkursu jest rozbudzanie u młodzieży zainteresowań kulturą rosyjską oraz popularyzowanie wiedzy o Rosji. Konkurs miał formę pisemną.  Jego uczestnicy indywidualnie rozwiązywali test składający się z 50 zadań zamkniętych oraz 10 pytań otwartych dotyczących takich zagadnień jak:

  1. geografia Rosji: położenie, powierzchnia, ludność, ilość stref czasowych, sąsiedzi, największe i najsłynniejsze miasta, rzeki, jeziora, półwyspy, pasma górskie, szczyty, zjawisko „białych nocy”, waluta,  trasa Kolei Transsyberyjskiej,
  2. historia Rosji: znani carowie i książęta – założyciele Moskwy i Sankt Petersburga, data powstania i rozpadu ZSRR,
  3.  znani Rosjanie i ich osiągnięcia w zakresie: filmu, literatury, muzyki, chemii, kosmonautyki, sportu, polityki
  4. znane miejsca i zabytki w Moskwie i Sankt Petersburgu,
  5. symbole Rosji: kolory flagi, godło, pamiątki rosyjskie, instrumenty ludowe,
  6. polityka: oficjalna nazwa kraju, ustrój polityczny, prezydent, siedziba władz, terminy ważnych świąt państwowych,
  7. religia, terminy ważnych świąt, zwyczaje w cerkwi prawosławnej, kalendarz juliański i gregoriański,
  8. popularne potrawy rosyjskie,
  9. język urzędowy: przynależność do rodziny językowej, nazwa alfabetu, ilość liter,
  10. znane utwory: książki, filmy.

Zwycięzcami konkursu zostali:

Wanessa Rzeźnik kl. IV TŻ    I miejsce

Klaudia Bogucka kl. IV TŻ    II miejsce

Julia Sobkowiak kl. III TŻ      III miejsce

Bogdan Matsko kl. II Dp , Daniel Mazur kl. II T   IV miejsce

Martyna Hoffmann kl. III TŻ, Agata Walczak kl. II Dp   V miejsce

Uczniowie otrzymali nagrody i okolicznościowe dyplomy.

Serdecznie gratulujemy!

H. Mikołajewska, B. Felcyn

 

Skip to content