Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Drodzy Uczniowie oraz Rodzice uczniów Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, Dyrektor Zespołu Szkół  informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole w dniach od 12 do 25 marca 2020 roku.Decyzja ta podyktowana jest koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

Kształcenie zawodowe w formie zajęć praktycznych dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży jest zawieszone od 12 do 25 marca 2020 roku. Natomiast zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego zawodowego (tzw. kursy przedmiotów zawodowych) będą zawieszone od 16 do 25 marca.

Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji proszę na bieżąco śledzić informacje umieszczane na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor Szkoły  Lucyna Sworowska

Skip to content