Egzaminy zawodowe – ważne informacje

Przekazujemy informacje dotyczące harmonogramu i przebiegu egzaminów zawodowych. Należy się z nimi zapoznać i się dostosować, by nic nie przeszkodziło Wam w zdobyciu upragnionej kwalifikacji.

Harmonogram egzaminów czerwiec – lipiec 2020

Materiały i przybory pomocnicze – absolwenci – TEL, TOT, TŻ

Materiały i przybory pomocnicze technik ekonomista, technik obsługi turystycznej

Materiały i przybory pomocnicze do części pisemnej

Wytyczne dla uczniów

 

Powodzenia!