Branżowa Szkoła II stopnia

Kształcenie dla dorosłych w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – nowa oferta!

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 istnieje możliwość nauki dla dorosłych w Branżowej Szkole II stopnia. W ramach kształcenia można zdobyć tytuł technika w następujących zawodach:

– technik handlowiec

– technik mechanik

– technik elektryk

– technik pojazdów samochodowych

– technik żywienia i usług gastronomicznych

Kończąc Szkołę Branżową I Stopnia warto pomyśleć o rozpoczęciu kolejnego etapu edukacyjnego, którym jest Branżowa Szkoła II Stopnia:

  • kształcenie w tej szkole to kontynuacja nauki z wcześniej ukończonej Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
  • kończąc Branżową Szkołę II Stopnia oraz zdając egzamin zawodowy absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie,
  • dodatkowo ważnym elementem Branżowej Szkoły II Stopnia jest możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, dzięki czemu później można rozpocząć naukę na studiach wyższych.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata.

Na semestr pierwszy Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się:

  • absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia,
  • absolwentów dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Wymagane dokumenty:

  1. Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
  2. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia.
  3. Podanie o przyjęcie do szkoły.
  4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie.
  5. Dwie fotografie.

 

W roku szkolnym 2020/2021 Branżowa Szkoła II Stopnia będzie nauczała w zawodach:

 

Typ szkoły Zawód Podbudowa:

 Branżowa Szkoła I stopnia

 lub Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach:

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA Technik żywienia

i usług gastronomicznych

Kucharz
Technik handlowiec Sprzedawca
Technik pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Technik mechanik Operator obrabiarek skrawających

Ślusarz

Mechanik – monter maszyn i urządzeń

Technik elektryk Elektryk

 

Do pobrania:

podanie – zaoczne – Branżowa Szkoła II stopnia

zaświadczenie o zawodzie

 

Zapraszamy!

 

 

Skip to content