Wyzwanie podjęte!

Pani Lucyna Sworowska celująco wygrała konkurs i od września br. będzie w drugiej kadencji  pełniła rolę dyrektora Szkoły Hipolita.  Nominacja  na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół została wręczona Pani Dyrektor przez Starostę Chodzieskiego w obecności  Rady Pedagogicznej.Ta nominacja gwarantuje nam wszystkim kontynuację  dobrej tradycji szkolnictwa zawodowego, przy jednoczesnym modernizowaniu szkoły oraz unowocześnianiu szeroko rozumianych działań dydaktyczno-wychowawczych.

Gratulacje!