Współpraca z Bankiem Spółdzielczym w Chodzieży

To kolejny rok szkolny, w którym Szkoła Hipolita współpracuje z Bankiem Spółdzielczym w Chodzieży.  Dnia 25 i 26 listopada 2019 r. młodzież z klas 1TEp i 1TEg,  czyli  Technikum w zawodzie technik ekonomista brała udział w spotkaniu z Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży – Panem Dariuszem Bugajskim.  O spotkaniu opowiada Julia Jabłońska uczennica klasy 1 TEg.  „Na początku rozmowy mieliśmy okazję dowiedzieć się skąd wzięło się zapotrzebowanie na pieniądz. Pan Bugajski mówił również o tym, jakich środków płatniczych używano przed jego wynalezieniem, na czym polegała wymiana towarów, a także opowiedział krótko o Fenicjanach, którzy jako pierwsi wymyślili monetę, jako jednostkę pieniężną. Z uwagą słuchaliśmy o tym, w jaki sposób pieniądze ewoluowały na przestrzeni wieków.  Później poznaliśmy historię  powstawania banków i pochodzenie tego określenia. Od samego początku bank był ośrodkiem, w którym ludzie mogli zabezpieczyć i przechowywać swoje oszczędności, chroniąc je przy tym przed kradzieżą. Jego nazwa pochodzi z języka włoskiego – słowem banco określano ławkę, która była miejscem dokonywania się transakcji. Dowiedzieliśmy się o mechanizmach bankowych; zaciąganiu pożyczek, oszczędzaniu pieniędzy, ich obrocie wewnątrz banków i pomiędzy nimi. Przybliżone zostało nam także funkcjonowanie Banku Światowego i Narodowego Banku Polskiego.

Pod koniec spotkania Pan Prezes przedstawił nam oferty Banku Spółdzielczego oraz rozdał ulotki opisujące warunki utworzenia kont bankowych różnego rodzaju. Wszyscy uczniowie otrzymali także   drobne upominki. Dziękujemy!”

Organizator:  Dorota Kolasa