„Wdzięczność jest pamięcią serca”

Słowa te zostawił na pamiątkę po wczorajszej (10 grudnia 2019 r.) wizycie w naszej szkole Ojciec Paweł Ratajczyk – oblat, który jest jej absolwentem.  Przy okazji głoszenia rekolekcji w Chodzieży odwiedził nas wraz ze swoją dawną wychowawczynią, a obecną Przewodniczącą Rady Miasta Panią Mirosławą Kutnik. Oboje z wielkim sentymentem wspominali szkolne czasy. Oczywiście odbyli też w towarzystwie Pani Dyrektor Lucyny Sworowskiej spacer po szkole, która od 1983 roku, kiedy to Ojciec Paweł Ratajczyk kończył Technikum Ceramiczne, bardzo się zmieniła, a przede wszystkim wzbogaciła o nowe obiekty, takie jak hala sportowa czy boisko wielofunkcyjne. Obecny piękny kształt szkoła zawdzięcza pracy kolejnych pokoleń, które zawsze z szacunkiem, co podkreślano podczas rozmowy przy herbacie, odnosiły się do dorobku przeszłości, a rozwój szkoły postrzegano tu zawsze jako ewolucję.

Ojcze Pawle, my również dziękujemy za te wspólne chwile zadumy nad przeszłością.

Katarzyna Kulczyńska-Śróda