VII Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej wraz z partnerskimi uczelniami ekonomicznymi i Narodowym Bankiem Polskim zorganizował VII Olimpiadę Przedsiębiorczości i Zarządzania, której adresatami są uczniowie szkół średnich z całej Polski.

Temat główny tegorocznej olimpiady to „Problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem”. Zawody I Stopnia czyli eliminacje szkolne odbyły się 8 stycznia 2019 r. i wzięły w nich udział uczennice klasy I, II i III technikum w zawodzie technik ekonomista. Opiekunem grupy była pani Dorota Kolasa. Oficjalne wyniki i listy uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu okręgowego poznamy w lutym.