Sukcesy naszych uczniów

W kończącym się już 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego odnosili sukcesy w wielu konkursach i olimpiadach na szczeblach lokalnym, regionalnym jak i krajowym. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zwycięstwo uczniów Technikum w ogólnopolskim konkursie „Moc na start”, zorganizowanym przez Grupę Energetyczną Enea S.A. dla uczniów szkół patronackich.Ze Szkoły Hipolita do konkursu przystąpiło 5 dwuosobowych drużyn – uczniów Technikum w zawodzie technik elektryk. Na uwagę zasługuje fakt, że do ścisłego finału zakwalifikowały się dwie nasze drużyny – Jarosław i Dariusz Hahn oraz Krystian Kluczyński i Mateusz Miedzianowski. Łącznie w konkursie brało udział 19 zespołów z 13 szkół patronackich z całej Polski.
Konkurs „Moc na start” został objęty honorowym patronatem m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Urzędu Regulacji Energetyki. Jego celem jest promowanie wśród młodzieży wiedzy o energetyce – o nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w tej branży, a także o trendach i przed nią stojących wyzwaniach.
Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym dwuosobowe zespoły uczniów, we współpracy z nauczycielami, opracowywały koncepcję swojej wizji energetyki przyszłości. W drugim, finałowym etapie sześć najlepszych zespołów zaprezentowało przygotowane przez siebie rozwiązania. Podczas finału zorganizowanego w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej konkursowe jury, składające się z ekspertów Enei i Politechniki Poznańskiej, wyróżniło trzy zwycięskie zespoły uczniów z Chodzieży, Połańca i Szczecina.
Jesteśmy dumni, że Dariusz i Jarosław Hahn wywalczyli stypendium w wysokości po 3000 zł, które przeznaczą, zgodnie z ideą konkursu, na rozwijanie swoich pasji. Dziękujemy panu Waldemarowi Bocheńskiemu za znakomite przygotowanie uczniów do konkursu, a dyrektorce szkoły Lucynie Sworowskiej za wsparcie uczniów podczas finału. Dziękujemy także kierownikowi szkolenia praktycznego Annie Nylec za koordynowanie wszystkich działań związanych z konkursem.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w zmaganiach konkursowych.

AN