Spotkanie klas I

Zapraszamy 29 sierpnia 2019r. o godzinie 12:00 na dziedziniec szkoły.

Uczniowie klas I mogą odbierać legitymacje szkolne w sekretariacie szkoły.

UCZNIOWIE KLAS I PROSZENI SĄ O DOSTARCZANIE ZAŚWIADCZEŃ Z MEDYCYNY PRACY  O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO NAUKI W DANYM ZAWODZIE.

– TECHNIKUM – WSZYSTKIE ZAWODY,

– BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – UCZNIOWIE, KTÓRZY ODBYWAJĄ NAUKĘ ZAWODU W CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W CHODZIEŻY