Pamiętamy o tych, którzy za nas oddali życie…

W październiku 1939 r. niemiecka policja polityczna  gestapo dokonało szeregu aresztowań wśród polskiej inteligencji. W grupie aresztowanych znaleźli się działacze polityczni i społeczni, pracownicy administracji, powstańcy, policjanci, nauczyciele, osoby podejrzane o działalność antyniemiecką a także ci, wobec których miejscowi Niemcy chcieli wyrównać przedwojenne porachunki.

7 listopada 1939 r.  funkcjonariusze niemieckiej policji rozstrzelali 40 Polaków i 2 Niemców sympatyzujących z Polakami na Wzgórzach Morzewskich. Przeciw zamordowanym nie toczyło się żadne dochodzenie, nie było też żadnego sądu. Do końca nie wiedzieli dokąd jadą.

Pamięć pomordowanych uczczono podczas apelu z udziałem uczniów, pocztów sztandarowych, przedstawicieli samorządów i delegacji. W uroczystości wzięli udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.  Wśród nich był wnuk zamordowanego  na Wzgórzach Morzewskich budzyńskiego rolnika Stefana Nowaka – Przemysław wraz z klasą 2 TOT.

M.F.