Olimpiada statystyczna

Zawody szkolne Olimpiady Statystycznej za nami – uczestnicy spisali się wzorowo!

Olimpiada Statystyczna jest już po raz IV organizowana w polskim systemie oświaty. Jest to olimpiada interdyscyplinarna o zasięgu ogólnopolskim z wiedzy z zakresu statystyki oraz umiejętności jej praktycznego stosowania w obszarze analiz procesów społeczno-gospodarczych. Organizatorami Olimpiady Statystycznej są: Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Głównym celem OS jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada Statystyczna jest organizowana dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie daje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, mających siedzibę w Polsce. Zawody mają charakter indywidualny. 7 listopada w 335 szkołach z całej Polski przeprowadzone zostały zawody szkolne II edycji Olimpiady Statystycznej. Do testu przystąpiło 3117. uczniów, a dzięki formule on-line wyniki testu znane były już w dniu zawodów. Uczniowie prawie natychmiast mogli sprawdzić rezultaty swoich prac. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 7 uczennic i 1 uczeń z Technikum w zawodzie technik ekonomista (3 TE i 4TE). Każda szkoła do dalszego etapu może zakwalifikować od jednego do trzech uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów, pod warunkiem, że uzyskali co najmniej 50% punktów.

Po ogłoszeniu wyników Komisja Szkolna zakwalifikowała do eliminacji okręgowych 2 uczennice klasy 4TE: Patrycję Kliszewską i Darię Kułakowską oraz 1 ucznia klasy 3TE: Jakuba Kędziorę.  Zawody okręgowe odbędą się 4 grudnia 2019r. w Poznaniu.

Organizacją zawodów szkolnych OS oraz przygotowaniem młodzieży zajęła się Magdalena Woźniczka.

Skip to content