Naukobus

Młodzież z klasy I TE i projektu „Biologia w praktyce” uczestniczyła w wystawie Naukobusa z Centrum Nauki Kopernik, która odbyła się w Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

Uczniowie mogli na żywo eksperymentować i testować eksponaty. Samodzielne wykonywanie doświadczeń i obserwacje to doskonała metoda poznawania świata. Edukatorzy znajdujący się na wystawie, dodatkowo objaśniali działania eksponatów i pomagali zrozumieć prezentowane zjawiska z dziedziny biologii, fizyki i matematyki.

Trójwymiarowy model ludzkiego ciała uświadomił zwiedzających jak jesteśmy zbudowani. Siedząc na wirującym krześle można było przekonać się, jak w praktyce działa teoria zachowania momentu pędu.