Gala Konkursu „Najlepszy Mistrz i Czeladnik 2018 roku”

Z dumą informujemy, że absolwent Szkoły Hipolita, Pan Daniel Dźwik, został wyróżniony w konkursie „Najlepszy Mistrz i Czeladnik 2018 roku.” Organizatorem wspomnianego konkursu był Zarząd Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu we współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile.
Uroczysta Gala, podsumowująca konkurs, odbyła się w dniu 4.12.2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Wyróżniono łącznie 36 osób, w tym 28 czeladników i 8 mistrzów. Z obszaru działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile w kategorii „Najlepszy Czeladnik 2018 roku” wyróżniono 3 czeladników, a w kategorii „Najlepszy Mistrz 2018 roku” 2 mistrzów. Cieszymy się z faktu, że nasz były uczeń Daniel Dźwik znalazł się w tak zacnym gronie wyróżnionych.
Daniel z zawodu jest ślusarzem. Praktyczną naukę odbywał w przedsiębiorstwie SRB Ślusarstwo – Roboty Budowlane s.c., należącym do Panów Tadeusza Jeśko i Piotra Doręgowskiego, a obecnie świetnie sprawdza się na stanowisku spawacza w przedsiębiorstwie Komfort w Budzyniu. Pan Daniel wciąż podnosi swoje kompetencje zawodowe, doskonaląc umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, a w przyszłości zamierza zostać mistrzem w wyuczonym zawodzie.
Podczas uroczystości wręczenia nagród najlepszym mistrzom i czeladnikom, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pani Marzena Wodzińska zaznaczyła, że „celem tego konkursu jest promocja kształcenia zawodowego i zawodów rzemieślniczych, poprzez uhonorowanie osób, które poszerzając wiedzę i zdobywając umiejętności budują swoją karierę zawodową. W swojej pracy wykazują się entuzjazmem i pasją, mobilizują innych do działania. Dzięki zamiłowaniu do pracy i swojej postawie stają się autorytetem w środowisku lokalnym”.
W tym miejscu należą się podziękowania rodzicom, nauczycielom, instruktorom praktycznej nauki zawodu oraz wszystkim tym, którzy wspierają Pana Daniela Dźwika w jego karierze zawodowej.
Dziękujemy również organizatorom za wspaniałą inicjatywę promującą ideę trudnej pracy rzemieślnika. Szczególne podziękowania kierujemy do Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i wparcie Szkoły Hipolita we wspólnych przedsięwzięciach, promującym szkolnictwo branżowe i zawodowe. Panu Danielowi natomiast serdecznie gratulujemy wspaniałego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.