Majowe uroczystości z udziałem szkolnego pocztu sztandarowego

Maj to nie tylko czas matur, ale również uroczystości patriotycznych i religijnych, w których nie brakuje  naszej młodzieży.  Szczególną rolę odgrywa poczet sztandarowy. Stanowi  on nie tylko znak obecności szkoły w życiu lokalnej społeczności, ale także  w sposób bezpośredni uczestniczy w tworzeniu tradycji i jej kultywowaniu.  Młodzież niosąca sztandar ma zatem bardzo odpowiedzialne zadanie do wykonania, co  zasługuje na uznanie także dlatego, że szereg uroczystości odbywa się w dni wolne od nauki.

W ostatnim czasie delegacja uczniów i nauczycieli brała udział w trzech doniosłych wydarzeniach. Po pierwsze,  w dorocznej Pielgrzymce  Rzemieślników  do Górki Klasztornej, która odbyła się w niedzielę, 28 kwietnia 2019 r.  Poczet  sztandarowy pod opieką Pani Anny Nylec uczestniczył w uroczystej mszy świętej w intencji rzemieślników. Szkoła Hipolita  kształci ich od 100 lat.

Kolejna ważna uroczystość z udziałem naszej delegacji to Dzień Patrona Chodzieży św. Floriana, którego wspomnienie miało miejsce w sobotę,  4 maja 2019 r. Po mszy świętej zgromadzeni udali się pod tablicę poświęconą zmarłym strażakom, a następnie pod Pomnik Wdzięczności.

Natomiast w środę, 8 maja 2019 r. obchodziliśmy w Chodzieży kolejną rocznicę zakończenia II wojny światowej. Poczet sztandarowy wraz z delegacją uczniów i nauczycieli  wziął udział w uroczystości po pomnikiem „Poległym i Pomordowanym za Polskę i wolność”,  gdzie złożyliśmy, jak co roku, wiązankę  kwiatów.

Szkoła Hipolita przykłada ogromną wagę do wszelkich działań, które służą pielęgnowaniu w uczniach  poczucia tożsamości, zwłaszcza tej związanej z ich „małą  ojczyzną”.

  

Katarzyna Kulczyńska-Śróda