Lekcja z niepełnosprawności

Klasa II  Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyła w wyjątkowej lekcji, przeprowadzonej w świetlicy w dniu 5.11.br. przez Stowarzyszenie CREO –  Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej z Poznania. Głównym celem spotkania było zwiększenie świadomości uczniów w zakresie organizowania działań integrujących osoby z niepełnosprawnościami ( w tym osoby starsze) z otoczeniem poprzez wolontariat.  Przedstawiciele Stowarzyszenia, pani Nina Woderska i pan Ryszard Michalski z pasją i wielkim  zaangażowaniem przedstawili uczniom ciekawą prezentację na temat ograniczeń i niepełnosprawności wieku senioralnego. Uczniowie podczas zajęć warsztatowych mogli sami przekonać się jak to jest być osobą niepełnosprawną. Testowali  narzędzia m. in.  kombinezon starości, symulujący  znaczne ograniczenia wieku senioralnego, zestaw gogli, symulujących choroby oczu, symulator choroby Parkinsona, wózek  inwalidzki, a także zestaw symulujący  ograniczenia w orientacji  przestrzennej osób niewidomych.  Uczniowie dzielili się także swoim doświadczeniem i refleksją na temat bliskich członków rodziny. Warsztaty te były dla uczniów inspirujące  również z tego  względu, że zwiększyły świadomość zrozumienia  i empatii wobec innych osób,  mniej sprawnych.

B.F.