Kolejne spotkanie z zawodowcami

Z ogromną przyjemnością gościliśmy w Szkole Hipolita kolejne osoby szczególnie zasłużone dla szkolnictwa zawodowego w Chodzieży. 5 marca 2019 r. o godz. 1100 przybyli do nas: p. Jan Kubacki – przyjaciel szkoły i jej absolwent, obecnie właściciel firmy KOMFORT w Budzyniu, p. Tadeusz Jeśko – właściciel firmy „Ślusarstwo – Roboty Budowlane Jeśko i Doręgowski” w Chodzieży, również absolwent naszej szkoły oraz nauczyciel zawodu w warsztatach szkolnych oraz p. Roman Jutrzenka – były nauczyciel przedmiotów zawodowych, który uczestniczył w pracach przy budowie szkoły. Jego ojciec, Bernard Jutrzenka, był jej dyrektorem.

W międzypokoleniowym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzecich kształcący się w zawodach technik mechanik, technik obsługi turystycznej, tapicer, sprzedawca wraz z nauczycielami, a także goście, czyli panie z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile na czele z p. dyrektor Ewą Krupką-Zarębską. Był z nami również Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży p. Edmund Kaczmarek.

Spotkanie przebiegało w atmosferze wspomnień, ale też cennych wskazówek pod adresem młodzieży. Nasi goście, doświadczeni zawodowcy, proponują młodym, by w swojej karierze zawodowej mieć odwagę w podejmowaniu decyzji, a z niepowodzeń, które przecież zdarzają się każdemu, wyciągać wnioski na przyszłość.

Wtorkowe wydarzenie jest częścią cyklu spotkań związanych z rokiem jubileuszowym 100-lecia szkolnictwa zawodowego w powiecie chodzieskim.