Informacje dla uczniów klas I

Zapraszamy uczniów klas I oraz  ich rodziców do zapoznania się z aktualizowanymi na bieżąco informacjami dotyczącymi organizacji roku szkolnego 2019/2020.

  1. W związku ze zmieniająca się ciągle ofertą wydawniczą informujemy uczniów ubiegających się o przyjęcie do Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, oraz ich rodziców, że kwestia wyboru podręcznikówrozstrzygnie się we wrześniu 2019 r.
  2. Uczniowie do  klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia będą przyjęci po potwierdzeniu zajęć praktycznych przez pracodawców lub CEZ w Chodzieży i dostarczeniu oryginału świadectwa.
  3. Uczniowie przyjęci do Branżowej Szkoły I stopnia, którzy mają zajęcia praktyczne w CEZ proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w celu odbioru skierowań na badania lekarskie do Ośrodka Medycyny Pracy w Pile. Uwaga – brak badań lekarskich będzie skutkować zawieszeniem ucznia w realizacji obowiązku nauki.
  4. Uczniowie przyjęci do Technikum proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w celu odbioru skierowań na badania lekarskie do Ośrodka Medycyny Pracy w Pile. Uwaga – brak badań lekarskich będzie skutkować zawieszeniem ucznia w realizacji obowiązku nauki.
  5. Spotkanie uczniów klas I z kierownictwem szkoły i wychowawcami odbędzie się  29 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00 Zapraszamy!