Informacja dla maturzystów

Komunikat w sprawie egzaminów maturalnych w sesji „poprawkowej” – sierpień 2019

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że:

1.    Egzamin maturalny w sesji „poprawkowej” przeprowadzany jest tylko  z przedmiotów obowiązkowych.

2.    Prawo przystąpienia do egzaminu „poprawkowego” w 2019 r. przysługuje:

a) absolwentowi, który przystępował do egzaminu maturalnego  w „nowej” formule w sytuacji, gdy na dzień 4 lipca ze wszystkich egzaminów obowiązkowych  ma niezdany jeden (pisemny lub ustny), do tego egzaminu przystępował w maju/czerwcu bieżącego roku  i egzamin ten nie był unieważniony oraz przystąpił do części pisemnej z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, który także nie był unieważniony,

b) absolwentowi, który przystępował do egzaminu maturalnego  w „starej” formule w  sytuacji, gdy na dzień 4 lipca ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden (pisemny lub ustny), do tego egzaminu przystępował w maju/czerwcu bieżącego roku   i egzamin ten nie był unieważniony.

3.    Zdający, który spełnia wymogi prawne i zamierza przystąpić do egzaminu „poprawkowego”, musi złożyć nie później niż do dnia    11 lipca 2019 r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora)  w macierzystej szkole.

Egzaminy „poprawkowe” przeprowadzone będą w następujących terminach:

–    egzaminy pisemne:   20 sierpnia 2019 r. (wtorek), początek godz. 9.oo
–    egzaminy ustne:         20 – 21 sierpnia 2019 r. (wg harmonogramów ustalonych w szkołach)w macierzystych szkołach zdających.

Egzamin w terminie „poprawkowym” nie podlega dodatkowej opłacie.