Informacja dla absolwentów

Informujemy, że po odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum  należy się zgłosić  w dniu 24 maja 2019 r. Zapraszamy!