Hazard? Nie, dziękuję!

W dniach 2 i 3 kwietnia odbyło się spotkanie uczniów Zespołu Szkół z pracownikami Urzędu Skarbowego w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do klas technikum oraz klas szkoły branżowej I stopnia. Z Inicjatywy Krajowej Administracji Skarbowej, przy udziale Służby Celnej przygotowano spotkania, na których zostały poruszone zagadnienia:

  • związane z podstawą prawną urządzania gier hazardowych.
  • organizacji i niebezpieczeństw gier hazardowych prowadzonych przez internet
  • uzależnienia od hazardu
  • konsekwencji uzależnienia dla gracza oraz jego najbliższych

Podkreślano pozorną anonimowość użytkowników sieci internetowej, iluzoryczne poczucie kontroli nad grą oraz motywy zarobkowe organizatorów gier hazardowych.

Uczniowie mieli okazje usłyszeć relacje faktycznego przebiegu kontroli w zgłoszonych salonach, podstawy prawne oraz przebieg formalny pracy funkcjonariuszy służby celnej. Zaprezentowany został typowy model kształtowania się uzależnienia od hazardu na podstawie studium przypadku.