VII Olimpiada Wiedzy o Turystyce

4 października 2019 r. odbył się etap szkolny VII Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Siódma edycja olimpiady zrealizowana została pod hasłem „Turystyka Literacka i Filmowa”. Ta forma turystyki jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się od początku XXI w. Jej celem są miejsca i obiekty związane z życiem oraz twórczością artystów i pisarzy. Polega ona na poznawaniu miejsc związanych z dziełami literackimi i filmowymi oraz podążaniu śladami fikcyjnych oraz rzeczywistych bohaterów. Olimpiada organizowana jest przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego i jest wpisana na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej. Udział w olimpiadzie daje możliwość:

  • – sprawdzenia wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w branży turystycznej
  • – poszerzania zainteresowań w zakresie turystyki
  • – zwolnienia finalistów Olimpiady z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie technik obsługi         turystycznej
  • – przyjęcia laureata Olimpiady na wyższe uczelnie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego

Do etapu szkolnego przystąpili uczniowie klasy II TOT, III TOT oraz IV TOT. W etapie okręgowym, który odbędzie się 8 stycznia 2020 r. wezmą udział uczennice, które uzyskały największą liczbę punktów: Liliana Kowalska ( IV TOT) oraz Oriana Szymkowiak (IV TOT).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach olimpiady!

P. Nowak