Informacja Dyrektora

Szanowni Rodzice,

w związku z przedłużającymi się negocjacjami rządu z nauczycielskimi związkami zawodowymi i strajkiem nauczycieli uprzejmie informuję, że:

  • z powodu strajku nie będzie możliwe realizowanie planowych zajęć lekcyjnych, ale szkoła jest w stanie zorganizować zajęcia o charakterze opiekuńczym,
  • młodociany pracownik zobowiązany jest zgłosić się do pracodawcy celem ustalenia programu praktycznej nauki zawodu,
  • zajęcia praktyczne naszych uczniów w Centrum Edukacji Zawodowej odbywają się zgodnie z planem,
  • planowane wycieczki oraz zajęcia projektowe odbywają się zgodnie z ustaleniami opiekunów.

Wierzę, że dzięki współpracy i wzajemnej życzliwości szczęśliwie przejdziemy przez ten ciężki czas i nasi uczniowie nie ucierpią. Ponieważ sytuacja jest dynamiczna, ufamy, że strony konfliktu dojdą do porozumienia i powyższe ustalenia staną się nieaktualne, czego wszystkim nam życzę.

Proszę o codzienne sprawdzanie komunikatów  na stronie internetowej szkoły.

Z wyrazami szacunku,

Lucyna Sworowska