38 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Szkolne Koło Historyków przygotowało dla uczniów klas I spotkania, podczas których przypomniano wydarzenia sprzed 38 lat związane z wprowadzeniem stanu wojennego. Stan wojenny wprowadzony został 13 grudnia 1981 r. na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.  Zmilitaryzowano wiele instytucji, część strategicznych sektorów gospodarki, takich jak komunikacja, telekomunikacja, energetyka, górnictwo i porty morskie. Wyłączono komunikację telefoniczną, wprowadzono cenzurę korespondencji. Po późniejszym przywróceniu łączności, kontroli i cenzurze podlegały również rozmowy telefoniczne (w słuchawkach telefonicznych informował o tym powtarzający się automatyczny komunikat: rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana…).  Ograniczono możliwość przemieszczania się wprowadzając godzinę milicyjną (w początkowym okresie od 19:00, następnie od 22:00 do 6:00), jednocześnie zakazano zmiany miejsca pobytu bez uprzedniego zawiadomienia władz administracyjnych. W prezentacji wykorzystano fragmenty dokumentów archiwalnych a także zaprezentowano stroje milicyjne i wyposażenie z epoki, wypożyczone z Magazynu Wystawowego Polskiej Motoryzacji w Kąkolewicach. Na zakończenie uczestnicy otrzymali przepustki – ulotki z podstawowymi informacjami o stanie wojennym. W spotkaniach uczestniczyło 12 klas.

 

Skip to content