Wywiadówka we wrześniu

Najbliższe spotkanie z rodzicami odbędzie się w czwartek 20 września 2018 r. według następującego porządku:

 • godz. 1600 spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrekcją – hala,
 • godz. 1630 spotkania rodziców uczniów klas pierwszych i maturalnych z wychowawcami – wyznaczone sale,
 • godz. 1715 spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych z dyrekcją – świetlica,
 • godz. 1730 spotkanie rodziców uczniów pozostałych klas z wychowawcami – wyznaczone sale,
 • godz. 1800 spotkanie Rady Rodziców: prezydium oraz wybrani przedstawiciele „trójek klasowych” – świetlica.

Godzina 1630:

 • klasa I TE: sala 105H
 • klasa I TOT: sala w CEZ
 • klasa I TSE: sala 108
 • klasa I TŻ: sala 106
 • klasa I A: sala 40
 • klasa I B: sala 36
 • klasa I C: sala 109
 • klasa IV TE: sala 14
 • klasa IV TOT: sala 110
 • klasa IV TŻ/TEL: sala 12

Godzina 1730:

 • klasa II A: sala 106
 • klasa II B: sala 108
 • klasa II C: sala 110
 • klasa II D: sala 36
 • klasa III A: sala 40
 • klasa III B: sala 37
 • klasa III C: sala 14
 • klasa III D: sala 108H
 • klasa III E: sala 109
 • klasa II TE: sala 201
 • klasa II TMS: sala 43
 • klasa II TOT: sala 41
 • klasa II TŻ: sala 12
 • klasa III TE: sala 104H
 • klasa III TM: sala CEZ
 • klasa III TOT: sala 211
 • klasa III TŻE: sala 204