Szkoła Hipolita współpracuje z pracodawcami

Jak co roku jesienią, a konkretnie 19 listopada 2018 r., odbyło się w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego spotkanie dyrekcji i wychowawców z pracodawcami, u których młodzież uczy się zawodu. Była to znakomita okazja do wymiany doświadczeń w celu jak najlepszego przygotowania młodych ludzi do odnalezienia się na rynku pracy.

Oprócz tradycyjnych już punktów programu, takich jak omówienie wyników egzaminów czeladniczych oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, którymi Szkoła Hipolita może się pochwalić, gdyż aż w trzech zawodach młodzież osiągnęła stuprocentową zdawalność, podsumowano również na spotkaniu wielkie przedsięwzięcie promujące szkolnictwo zawodowe w powiecie chodzieskim, jakim była „Noc Zawodowców”. To październikowe wydarzenie miało miejsce w Zespole Szkół, a patronowało mu Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile.

Podczas spotkania był czas również na chwilę refleksji, gdyż uczniowie zaprezentowali gościom fragment koncertu, który odbył się z okazji 100-lecia Niepodległości Polski pod hasłem „Niepodległa, niepokorna…” . Wystąpiły zarówno uczennice, jak i absolwent szkoły Jakub Herfort.

Najcenniejszą wartością spotkań pracodawców jest zawsze dzielenie się dobrymi praktykami . Była tak i teraz. Głos zabrali przedstawiciele największych firm i instytucji współpracujących ze szkołą takich jak EUROPOL, LUMAG , Bank Spółdzielczy czy sąsiadujące z „Hipolitem” Centrum Edukacji Zawodowej. W imieniu starosty chodzieskiego głos zabrała pani Mirosława Nojman z Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Chodzieży, która podziękowała pracodawcom za efektywną współpracę ze szkołą .

Natomiast Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży, Pan Edmund Kaczmarek przypomniał o konieczności realizacji przez pracodawców programu zajęć praktycznych zawartych w podstawie programowej, bo to jest ważny warunek, od którego zależy zarówno przygotowanie do egzaminów zawodowych, jak i do przyszłej pracy.

Na zakończenie głos zabrała pani Dyrektor Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, która dziękując gościom za przybycie zaprosiła ich do przyszłorocznego wspólnego świętowania 100-lecia szkolnictwa zawodowego w powiecie chodzieskim, którego hasło brzmi „SZKOLIMY ZAWODOWCÓW OD 100 LAT!”.