Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Współpraca z Bankiem Spółdzielczym w Chodzieży w ramach programu „OTWARTA FIRMA”.

W dniach 12-18 listopada 2018 roku zorganizowano w Polsce jedenasty Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, którego celem jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy młodych ludzi.

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości przygotowała program „Otwarta firma” pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Dla firm i instytucji to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, dla szkoły to możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia.

Dotychczas we wszystkich edycjach programu uczestniczyło 683 006 uczniów, a w ostatniej edycji wzięło udział 73 851 uczniów ze 498 szkół oraz 3155 firm i instytucji z całej Polski. Jesteśmy w gronie tych szkół dzięki współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Chodzieży.

Prezes Banku Spółdzielczego pan Dariusz Bugajski spotkał się 14 i 15 listopada 2018 roku z uczniami klasy I technikum w zawodzie technik ekonomista przedstawiając zagadnienia dotyczące obszaru działania instytucji finansowych i oferty usług bankowych. Na zajęciach przyszli ekonomiści dowiedzieli się, jaką w gospodarce pełnią instytucje rynkowe takie jak: bank centralny, banki komercyjne, giełda papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne. Poznali także formy inwestowania kapitału i zróżnicowanie stopnia ryzyka w zależności od rodzaju inwestycji oraz okresu inwestowania. Otrzymali informacje dotyczące oferty banków w zakresie lokat i kredytów.

Miłym akcentem kończącym spotkanie były upominki dla wszystkich uczestników. Dziękujemy!

Dorota Kolasa, szkolny koordynator programu