Świadectwa maturalne

Absolwentów naszej szkoły, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych – we wtorek 3 lipca 2018 od godz. 1000.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informuje, że do szkół przeprowadzających egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zostały przekazane loginy i hasła niezbędne do sprawdzenia przez zdających wyniku egzaminu. Dostęp do własnych wyników możliwy będzie (w serwisie uczniowie.oke.poznan.pl): dla egzaminu maturalnego od dnia 3 lipca 2018, dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od dnia 31 sierpnia 2018.