Stypendyści starosty chodzieskiego

Na sesji Rady Powiatu, która odbyła się 29 maja 2018 starosta chodzieski p. Julian Hermaszczuk wręczył uczniom naszej szkoły stypendia za wybitne wyniki w nauce osiągnięte w I semestrze roku szkolnego 2017/2018. Są to:

  • Daniel Dźwik z klasy III D,
  • Klaudia Wojtys z klasy III D,
  • Marlena Wencel z klasy II E,
  • Wojciech Szałowski z klasy III C,
  • Marta Kowalska z klasy III D,
  • Krzysztof Kozłowski z klasy III TŻ/TEL,
  • Paweł Matz z klasy II TM,
  • Zofia Plewa z klasy I TE,
  • Sylwia Wawrzyniak z klasy I TE.

Gratulujemy!