Stan wojenny

W związku z 37 rocznicą wprowadzenia Stanu Wojennego na terenie Polskiej Rzeczpospolitej 13 grudnia 1981 r., w naszej szkole przeprowadzono happening przybliżający uczniom tamte wydarzenia. Kilka dni wcześniej wywieszono w szkole komunikaty, przypominające obowiązek posiadania aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, celem okazania do kontroli upoważnionym organom.

14 grudnia uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły witali w drzwiach uczniowie przebrani w mundury milicyjne, którzy kontrolowali wchodzących do budynku. Wszyscy otrzymywali przepustki tymczasowe, upoważniające do poruszania się od miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.

Stan wojenny wprowadzony został 13 grudnia 1981 r. na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zmilitaryzowano wiele instytucji, część strategicznych sektorów gospodarki, takich jak komunikacja, telekomunikacja, energetyka, górnictwo i porty morskie. Wyłączono komunikację telefoniczną, wprowadzono cenzurę korespondencji. Po późniejszym przywróceniu łączności, kontroli i cenzurze podlegały również rozmowy telefoniczne (w słuchawkach telefonicznych informował o tym powtarzający się automatyczny komunikat: rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana…). Ograniczono możliwość przemieszczania się wprowadzając godzinę milicyjną (w początkowym okresie od 19:00, następnie od 22:00 do 6:00), jednocześnie zakazano zmiany miejsca pobytu bez uprzedniego zawiadomienia władz administracyjnych.

Dodatkową atrakcją była możliwość obejrzenia samochodu milicyjnego star, używanego przez milicję i ZOMO w latach 80-tych w Gdańsku.

Dziękujemy panu Janowi Kubackiemu i Magazynowi Wystawowemu Polskiej Motoryzacji w Kąkolewicach za udostępnienie strojów i pojazdu z epoki.