Otwarcie boiska sportowego

W środę oficjalnie otwarta została pierwsza część realizowanej przez powiat chodzieski inwestycji, mającej na celu podniesienie jakości kształcenia w prowadzonych przez powiat placówek oświatowych. Przy naszej szkole powstał nowoczesny, wielofunkcyjny obiekty sportowy.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 1,1 mln złotych, z czego ponad 900 tys. stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wkład własny powiatu zamknął się dzięki temu w kwocie 167 tys. zł. W ramach przebudowy w wykonano m.in. nową bieżnię poliuretanową o długości 60 metrów, boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o wym. 30 x 62m, skocznię w dal z rozbiegiem poliuretanowym, rzutnię do pchnięcia kulą. Zagospodarowano również sąsiadujące ze szkołą tereny wokół boiska.