Olimpiada Wiedzy o Turystyce

6 listopada 2018 r. odbył się szkolny etap VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Szósta edycja Olimpiady realizowana jest pod hasłem „Turystyka w przyrodzie”. Ma ona na celu zainteresowanie uczestników zasobami i walorami przyrodniczymi w turystyce, pogłębienie ich wiedzy dotyczącej osobowości przyrody ożywionej i nieożywionej oraz możliwości ich poznania dzięki turystyce, a także udziału turystyki w jej ochronie.

Zadaniem uczestników podczas etapu centralnego VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce będzie zaprezentowanie projektu zagospodarowania turystycznego wybranego obszaru lub obiektu cennego przyrodniczo. Olimpiada organizowana jest przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego i jest wpisana na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Udział w Olimpiadzie daje możliwość:

  • sprawdzenia wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w branży turystycznej
  • poszerzenia zainteresowań w zakresie turystyki
  • zwolnienie finalistów Olimpiady z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej
  • przyjęcia laureata Olimpiady na wyższe uczelnie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Do etapu szkolnego przystąpili uczniowie z klasy I, III i IV TOT. W etapie okręgowym, który odbędzie się 7 stycznia 2019 r. wezmą udział uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów: Marta Dyczkowska (IV TOT) i Oriana Szymkowiak (III TOT). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnym etapie olimpiady!