Noc Zawodowców w Zespole Hipolita

To był wieczór pełen wrażeń! Z inicjatywy Pani Marzeny Wodzińskiej – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile odbyła się 5 października 2018 r. w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego pierwsza Noc Zawodowców. Celem imprezy skierowanej do uczniów gimnazjów i klas siódmych i ósmych była promocja kształcenia branżowego i technicznego.

Szkoła Hipolita została wybrana, obok czterech innych z całego Województwa Wielkopolskiego, jako organizator przedsięwzięcia na naszym terenie. Do współpracy zaproszono także Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży, Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży oraz Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach. Koordynatorem projektu była Pani Anna Nylec – kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół .

Na Noc Zawodowców do Szkoły Hipolita przybyło ponad 300 uczniów ze szkół podstawowych, nie tylko z naszego powiatu. Wszyscy mieli okazję zapoznać się z różnymi profesjami, gdyż w całym budynku zorganizowano dla nich szereg warsztatów. Były prezentacja zawodu technik mechanik, technik ekonomista, technik obsługi turystycznej , technik żywienia i usług gastronomicznych, tapicer i wiele innych, a także pokaz kulinarny mistrza Polski Pawła Salamona. Na koniec miał miejsce laserowy spektakl „Światło – dźwięk”, który zrobił duże wrażenie na wszystkich. Pełni wrażeń uczniowie z pewnością opuścili tego dnia gościnne mury Szkoły Hipolita w przekonaniu, że warto wybrać szkołę kształcącą zawodowo .

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Nocy Zawodowców, a przede wszystkim naszym gościom, czyli młodszym uczniom. Zapraszamy do nas we wrześniu!