Narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

W  środę 3 października w bibliotece szkolnej młodzież z  klasy IV TE i II TOT wzięła udział w lekcji czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Do odbioru prozy wprowadziła młodzież krótką prelekcją pani Małgorzata Jurczyk.

Do czytania wybranych fragmentów poproszono dyrekcję szkoły: panią Lucynę Sworowską, panią Katarzynę Kulczyńską-Śródę i pana Jacka Skowrońskiego. Uczniowie z uwagą śledzili czytane fragmenty tekstów opowiadające o matce Cezarego Baryki, idei szklanych domów i balu w Nawłoci.

Wszyscy biorący udział w lekcji  otrzymali okolicznościowe zakładki z informacją o narodowym czytaniu.

Było to kolejne głośne czytanie tekstów polskich klasyków literatury przez uczniów przygotowane pod kierunkiem pani Małgorztaty Jurczyk we współpracy z bibliotekarzami.

Maria Ławska, Małgorzata Szałata