Lekcja wf na świeżym powietrzu

Niedawno młodzież szkolna uczestniczyła w ramach lekcji wychowania fizycznego w zajęciach na stoku. Dzięki współpracy szkoły z Chodzieskim Towarzystwem Narciarskim uczniowie mogli nauczyć się podstaw narciarstwa, a także doskonalić swoje wcześniejsze umiejętności.