Konkurs „Jestem Bezpieczny. Mówię NIE!”

W dniu 13 czerwca 2018 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży nasi uczniowie odebrali dyplomy i nagrody za udział w Powiatowym konkursie na autorską zakładkę na temat profilaktyki stosowania dopalaczy, narkotyków, środków odurzających, a także bezpieczeństwa w sieci.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół  ponadgimnazjalnych. Patronat nad konkursem sprawowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży i Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży. Celem konkursu było zaangażowanie młodzieży do czynnego zdobywania wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci, stosowania dopalaczy, zażywania narkotyków i środków odurzających oraz promowanie zdrowego stylu życia (życia wolnego od używek).

Oto wyniki konkursu:

  • I miejsce: Kinga Gallas z klasy I TŻ,
  • II miejsce: Oliwia Świątnicka z klasy I TŻ.

Pozostali uczniowie naszej szkoły: Paulina Firlej, Dominik Bartol, Jakub Kędziora oraz Jakub Hadaś otrzymali dyplomy i upominki za udział w konkursie. Wszystkim nagrodzonym uczniom gratulujemy!

Organizatorem szkolnego etapu konkursu była p. Beata Felcyn.