Kameralne spotkanie międzypokoleniowe

Rok 2019 zbliża się szybkimi krokami, a wraz z nim doniosły jubileusz, ważny dla całego Powiatu Chodzieskiego. Szkoła Hipolita postanowiła już teraz dać zapowiedź tego, co przed nami, dlatego też 12 grudnia 2018 r. zorganizowano niezwykłe spotkanie pokoleń. Rozpoczęła je Pani Dyrektor Lucyna Sworowska, która powitała znamienitych gości: Pana Konrad Krzyśka pełniącego niegdyś funkcję wicedyrektora w szkole na tak zwanym Folwarku oraz Edmund Kaczmarek – Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży. Następnie młodzież mogła się dowiedzieć, jak to kiedyś z nauką zawodu bywało, gdyż obaj Panowie wspominali dawne czasy. Uczniowie w skupieniu wysłuchali ich relacji. Na zakończenie głos zabrała Pani Ewa Krupka-Zaręba – Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, która dziękując za zaproszenie podkreślała, jak ważne dla szkolnictwa zawodowego są międzypokoleniowe spotkania. W Szkole Hipolita planujemy cały ich cykl w 2019 roku, gdyż jak wiadomo szkolimy zawodowców od 100 lat.