Ekonomiczne Łamigłówki – XI edycja

Międzyklasowy konkurs „Ekonomiczne Łamigłówki” odbył się 19 kwietnia 2018 r. o godzinie 1045 w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Chodzieży. Celem spotkania było wyłonienie mistrzowskiej klasy turnieju.

W konkursie brały udział trzyosobowe delegacje następujących klas: I TE, I TOT, II TE, II TOT, III TE, III TOT.

Konkurs „Ekonomiczne Łamigłówki” obejmował pięć konkurencji:

  1. Określenie czy dane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.
  2. Wybranie prawidłowej odpowiedzi.
  3. Rozwiązanie krzyżówki.
  4. Wypełnienie dokumentu – faktury
  5. Kalambury „Pojęcia ekonomiczne”

Po zakończeniu każdej konkurencji jury przyznawało punkty (od 0 do 20 za wykonanie zadania oraz od 1 do 6 za szybkość – w konkurencjach 1-4) każdej klasie z zależności od szybkości wykonania zadania oraz od prawidłowości jego rozwiązania.

Wyniki konkursu:

  • Tytuł Mistrza Ekonomicznych Łamigłówek zdobyła klasa I TE,
  • Tytuł I Wicemistrza Ekonomicznych Łamigłówek otrzymała klasa II TE,
  • Tytuł II Wicemistrza Ekonomicznych Łamigłówek uzyskała klasa III TOT.

Wszystkie klasy uczestniczące w konkursie otrzymały dyplomy, a dla uczestników, którzy zajęli miejsca na podium organizatorzy przygotowali nagrody: pendrive, kubki, permanentne mazaki i słodycze. Uczniowie z widowni ponadto otrzymali słodki upominek za świetny doping.

Organizacją konkursu zajęli się nauczyciele przedmiotów ekonomicznych: Joanna Jaremba i Magdalena Woźniczka. Aktywny udział w przeprowadzeniu konkursu wzięła klasa I TE (przygotowanie sali do konkursu i poprowadzenie konkursu).