Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W tym roku DBI obchodziliśmy 6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w Internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią na które chcieliśmy zwrócić uwagę naszym uczniom.

W bibliotece szkolnej zorganizowano konkurs, który składał się z części plastycznej i teoretycznej. Uczniowie mieli za zadanie wykonanie plakatów w dowolnej technice który ilustrowałby  hasło tegorocznego dnia bezpiecznego Internetu. Kolejnym zadaniem uczestników konkursu była część teoretyczna, która polegała na odpowiedzi na  przygotowane pytania. Oprawę konkursu wzbogacono wystawą przygotowaną na korytarzu szkoły i wydaniem numeru specjalnego gazetki szkolnej poświęconej tematyce zagrożeń w Internecie.

W konkursie wzięło udział pięć zespołów klasowych, pierwsze miejsce zajęły uczennice z klasy I TE: Marta Szymańska, Weronika Śróda, Sylwia Wawrzyniak. Wyróżniona także zespoły z klas I TOT i II TŻE. Prace plastyczne uczestników zostały wyeksponowane w bibliotece. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i słodyczami ufundowanymi przez Radę Rodziców.