Dzień bez tytoniu

23 kwietnia w naszej szkole był dniem bez tytoniu. O potrzebie walki z nałogiem palenia tytoniu przekonywali swoich kolegów uczniowie klas pierwszych Technikum, którzy prezentowali przed komisją jury i publicznością  prezentacje multimedialne na temat szkodliwości palenia. Zwycięską drużyną okazały się dziewczęta z klasy I Technikum w zawodzie technik ekonomista, które w mistrzowski sposób zaprezentowały swoją wiedzę na ten temat. Nagrodą dla dziewcząt będzie udział w szkoleniu na „Młodzieżowych Liderów Zdrowia” organizowanym przez Państwową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Chodzieży w dniu 18 maja 2018 r. Nasz gość pani Karolina Pieniążek podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu za przygotowanie  prezentacji i zaprosiła do obejrzenia ciekawego filmu. Na zakończenie  wręczono dyplomy i nagrody.

Beata Felcyn, Katarzyna Chyży