Bezpiecznie od startu

W siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odbyła się XVIII edycja etapu regionalnego konkursu dla młodocianych pracowników zatrudnionych w rzemiośle pod hasłem „Bezpiecznie od startu”.

Konkurs jest wspólną inicjatywą Państwowej Inspekcji Pracy i Związku Rzemiosła Polskiego, którego celem jest upowszechnienie wśród uczniów wiedzy dotyczącej ich praw i obowiązków oraz zagrożeń wypadkowych i chorobowych, które mogą wystąpić w  miejscu pracy.

W tegorocznej edycji udział wzięli uczniowie 6 wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych. Reprezentacja naszej szkoły świetnie poradziła sobie z zadaniami konkursowymi, zajmując czołowe miejsca. Daniel Dźwik, uczeń III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcący się w zawodzie ślusarz w przedsiębiorstwie „Ślusarstwo – Roboty Budowlane” w Chodzieży należącym do pana Tadeusza Jeśko, był bezkonkurencyjny i pokonał wszystkich uczestników konkursu. Daniel uzyskał z testu 39 punktów na 40 możliwych i tym samym zajął I miejsce w etapie regionalnym konkursu. Kolejna reprezentantka naszej szkoły, Julia Burzyńska, zajęła III miejsce. Julia jest uczennicą II klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej i kształci się w zawodzie fryzjer w firmie należącej do pani Redam-Środy w Budzyniu. Do konkursu „Bezpiecznie od startu” od lat z  niesłabnącym powodzeniem przygotowuje uczniów „Hipolita” Pani Anna Nylec – kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół w Chodzieży.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy dodatkowo otrzymali nagrody rzeczowe i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów. Serdecznie gratulujemy udanego udziału w konkursie, a Danielowi życzymy sukcesu w etapie ogólnopolskim, który odbędzie się już za miesiąc w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.