17 grudnia – Dzień Bez Wulgaryzmów

W ramach przeciwdziałania brutalizacji języka, która wszystkich nas dotyka, postanowiliśmy zaproponować uczniom, nauczycielom i pracownikom Szkoły Hipolita dobre słowa, którymi można się „częstować” przez kilka dni. Chcemy, żeby trafiły one z karteczek umieszczonych w słoiku wprost do serc tych , którzy je losują. Do unikania wulgaryzmów zachęcają też plakaty umieszczone w widocznych miejscach w szkole. Zawierają one między innymi propozycje słów i wyrażeń, którymi można zastąpić słowa obraźliwe. A warto, gdyż brak przekleństw w wypowiedzi osoby zabierającej głos świadczy o tym, że mamy do czynienia z człowiekiem kulturalnym, mającym bogaty zasób słów, którymi potrafi wyrazić emocje.

Akcja została przeprowadzona przez uczennice i uczniów „Hipolita” pod okiem polonistki Pani Małgorzaty Jurczyk.