Zawody szkolne Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych

Ogólnopolska Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych realizowana jest pod hasłem „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Organizatorem Olimpiady jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, który realizuje to zadanie poprzez swoje jednostki organizacyjne tj. Centralę Zakładu oraz Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

27 listopada o godzinie 1000 w szkołach z całej Polski przeprowadzone zostały zawody szkolne II edycji Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 6 uczennic i 2 uczniów z Technikum w zawodzie technik ekonomista (klasa IV TE/TPS). Uczestnicy I etapu rozwiązywali indywidualnie jednakowy test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania testu wynosił 30 minut.

Każda szkoła po przeprowadzeniu I etapu i dokonaniu oceny testów, wyłania trzech uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów z testu którzy stanowić będą zespół reprezentujący szkołę w II etapie. Każdy z uczniów wchodzących w skład zespołu musi zdobyć minimum 11 punktów na 20 możliwych.

W naszej szkole 5 osób zdobyło wymagane minimum, lecz nie można spośród nich wyłonić 3 najlepszych uczniów, gdyż aż 3 osoby uzyskały taką samą liczbę punktów. W tej sytuacji 12 grudnia odbędzie się dogrywka, podczas której tych 3 uczniów będzie rozwiązywać test uzupełniający w celu wyłonienia z nich tego najlepszego.

Organizacją zawodów szkolnych OoUS oraz przygotowaniem młodzieży zajęła się Magdalena Woźniczka.

Życzymy powodzenia wszystkim, którzy będą walczyć w kolejnym etapie.