Spotkanie wigilijne Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej

W gościnnych progach naszej szkoły podejmowaliśmy 14 grudnia 2017 r. bardzo chętnie przybywających tutaj członków Towarzystwa. Jak co roku przy pięknie nakrytych stołach, w atmosferze zadumy i radości spotkało się kilka pokoleń, by świętować tradycję Świąt Bożego Narodzenia. Nie zabrakło wspólnie śpiewanych kolęd i wielu ciepłych słów, zwłaszcza pod adresem młodzieży, która za pomocą poezji i  prozy, a także muzyki próbowała przeniknąć tajemnicę Wcielenia. Organizatorzy dziękując za gościnę wyrazili radość z faktu, że młodzi ludzie, tak jak Marta Szymańska z klasy I technikum w zawodzie technik ekonomista, włączają się w życie lokalnej społeczności także poprzez udział w projektach Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej.