Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Od wczesnych godzin porannych na uczniów naszej szkoły czekały dwie niespodzianki. Pierwsza był padający śnieg, a drugą „kontrola” dokumentów osób wchodzących do szkoły. Przy wejściach czekali przebrani w stroje milicjantów, wojskowych uczniowie klasy II A, którzy sprawdzali dokumenty.

Happening miał na celu przypomnienie wydarzeń z 13 grudnia 1981 roku, gdy na terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wprowadzony został stan wojenny.

Tego dnia zmilitaryzowano wiele instytucji takich jak komunikacja, telekomunikacja, energetyka, górnictwo i porty morskie. Wyłączono komunikację telefoniczną, wprowadzono cenzurę korespondencji. Po późniejszym przywróceniu łączności, kontroli i cenzurze podlegały również rozmowy telefoniczne (w słuchawkach telefonicznych informował o tym powtarzający się automatyczny komunikat: rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana…). Ograniczono możliwość przemieszczania się wprowadzając godzinę milicyjną (w początkowym okresie od 19:00, następnie od 22:00 do 6:00), jednocześnie zakazano zmiany miejsca pobytu bez uprzedniego zawiadomienia władz administracyjnych.

Wchodzący do szkoły uczniowie otrzymywali pamiątkowe przepustki, upoważniające do udziału w zajęciach do końca roku szkolnego.