Oferta edukacyjna 2019/2020

Od Technika do Inżyniera

Technikum

 • technik ekonomista
 • technik elektryk
 • technik mechanik
 • technik organizacji turystyki
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik logistyk
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • technik przemysłu mody

Branżowa Szkoła I stopnia

Kształci m.in. w zawodach: blacharz samochodowy, cukiernik, elektromechanik, elektryk, fryzjer, krawiec, kucharz, lakiernik samochodowy, mechanik motocyklowy, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer,  i wielu innych.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych prowadzona jest w trybie zaocznym.

Szkoła Policealna dla Dorosłych

Zajęcia w szkole prowadzone są w trybie zaocznym. Można się w niej kształcić w następujących zawodach:

 • technik administracji – 2 lata (4 semestry)
 • technik rachunkowości – 2 lata (4 semestry)
 • opiekun osoby starszej – 2 lata (4 semestry)

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.

Kształcimy zawodowo od 100 lat. Zapraszamy!